NGƯ NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

Năm 1970, Tập đoàn Sunwah bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy, hải sản tại Việt Nam. Tập đoàn sở hữu ba nhà máy chế biến thủy, hải sản tại Sài Gòn, Nha Trang và Kiên Giang, và là một trong số các nhà xuất khẩu thủy, hải sản lớn nhất Việt Nam khi đó.

Năm 1989, khi Việt Nam bắt đầu tiến hành chính sách mở cửa, Tập đoàn Sunwah là một trong những doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên lập Văn phòng Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại, Tập đoàn vẫn đang tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh thủy, hải sản.