Dịch vụ Tài chính

VinaCapital

Tập đoàn Sunwah là một trong những cổ đông sáng lập lớn nhất của VinaCapital, một công ty cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thành lập vào năm 2003, Tập đoàn VinaCapital là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực Ngân hàng và Quản lý Quỹ với những kinh nghiệm bậc nhất tại thị trường Việt Nam. Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah cũng đồng thời là Chủ tịch VinaCapital.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng bấm vào đây

Sunwah Kingsway Vietnam

Được thành lập vào năm 2016, Sunwah Kingsway Vietnam là công ty con của Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited niêm yết tại Hồng Kông, có văn phòng đại diện đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Sunwah Kingsway Vietnam cung cấp các giải pháp đầu tư cho các doanh nghiệp nội địa và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng bấm vào đây