banner-sm4

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Quỹ Sunwah & Quỹ Jonathan KS Choi

Trong những năm qua, Quỹ Sunwah và Quỹ Jonathan KS Choi, thuộc Tập đoàn Sunwah, đã thực hiện nhiều dự án công tác xã hội, các chương trình giáo dục, nghệ thuật và văn hóa ở Việt Nam, được sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của Chính phủ, các trường đại học cũng như đông đảo nhân dân Việt Nam.

sunwah-foundation2

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Hội thảo quốc tế “Giới thiệu cơ hội gia nhập thị trường Việt Nam”

(29/6/2022) Ngày 28/6/2022, Sunwah Innovations phối hợp với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và InnoLab Asia [...]

Lễ Công bố Hợp tác giữa Sunwah Innovations và Alibaba Cloud 2022

(25/5/2022) Sunwah – Ngày 25/5/2022, Lễ Công bố Hợp tác giữa Sunwah Innovations và Alibaba Cloud đã diễn ra thành công [...]

Hội thảo quốc tế “Giới thiệu cơ hội gia nhập thị trường Việt Nam”

(29/6/2022) Ngày 28/6/2022, Sunwah Innovations phối hợp với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và InnoLab Asia [...]

Lễ Công bố Hợp tác giữa Sunwah Innovations và Alibaba Cloud 2022

(25/5/2022) Sunwah – Ngày 25/5/2022, Lễ Công bố Hợp tác giữa Sunwah Innovations và Alibaba Cloud đã diễn ra thành công [...]

Đoàn sinh viên Đại học Kinh tế – Luật đến tham quan kiến tập tại Tập đoàn Sunwah

(10/5/2022) Sunwah – Sáng ngày 10/5/2022, Tập đoàn Sunwah đã đón tiếp đoàn đại biểu gồm 40 sinh viên đến [...]

Lễ Khánh thành Trung tâm Giao lưu Văn Hoá Jonathan KS Choi Bạch Vân Quán tại Bắc Kinh

(26/4/2022) HKTKWW – Ngày 25/04/2022, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Jonathan KS Choi Bạch Vân Quán tại Bắc Kinh đã [...]

HÌNH ẢNH