banner-sm4

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Quỹ Sunwah

Trong những năm qua, Quỹ Sunwah, thuộc Tập đoàn Sunwah đã thực hiện nhiều dự án công tác xã hội, các chương trình giáo dục, nghệ thuật và văn hóa ở Việt Nam, được sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của Chính phủ Việt Nam, các trường đại học cũng như đông đảo nhân dân Việt Nam.

sunwah-foundation2

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, quyên tặng vật tư y tế cho các cơ quan Chính phủ Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội

(1/4/2020) Sunwah – Vào sáng ngày 31/3/2020, Tập đoàn Sunwah đã tiến hành trao tặng Đại học Quốc gia Hà [...]

Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, quyên tặng vật tư y tế chống dịch Covid-19 cho thành phố Seoul, Hàn Quốc

(26/3/2020) Asean Top News – Vào ngày 25/3/2020, Tiến sĩ Jonathan Choi, Ủy viên Thường trực Hội nghị Hiệp thương [...]

Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, quyên tặng vật tư y tế cho các cơ quan Chính phủ Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội

(1/4/2020) Sunwah – Vào sáng ngày 31/3/2020, Tập đoàn Sunwah đã tiến hành trao tặng Đại học Quốc gia Hà [...]

Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, quyên tặng vật tư y tế chống dịch Covid-19 cho thành phố Seoul, Hàn Quốc

(26/3/2020) Asean Top News – Vào ngày 25/3/2020, Tiến sĩ Jonathan Choi, Ủy viên Thường trực Hội nghị Hiệp thương [...]

Tập đoàn Sunwah quyên tặng 20.000 khẩu trang y tế cho Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia

(25/3/2020) Sunwah – Vào sáng ngày 24/3/2020, Tập đoàn Sunwah đã quyên tặng 20.000 khẩu trang y tế cho Bộ [...]

Tập đoàn Sunwah quyên tặng 20.000 khẩu trang y tế cho Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia

(24/3/2020) Jianhua Daily – Vào sáng ngày 24/3/2020, Tập đoàn Sunwah đã quyên tặng 20.000 khẩu trang y tế cho [...]

HÌNH ẢNH